Sponsoriyhteistyö

Seuran joukkueilla ei ole omia nimettyjä sponsoreita vaan tukijat hankitaan johtokuntavetoisesti koko seuralle. Sopimuksia voi allekirjoittaa vain seuran sääntöjen mukaiset nimetyt henkilöt.

Seura tekee monipuolista yhteistyötä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa.