Ohje varainkeruuseen

Ohjeita seuran ja joukkueiden varainkeruuseen

Seuran ja joukkueiden varainkeräyksessä tulee ottaa huomioon veroviranomaisen säädökset ja lait (ALV, elinkeinoverolaki, tuloverolaki).

Lähtökohtaisesti mikään lainmukainen toiminta ei ole kiellettyä, mutta varainkeräysten muodot, jotka täyttävät elinkeinotoiminnan piirteet, ovat veronalaista tuloa ja niistä tulee suorittaa ALV ja voitto-osuudesta tulovero.

Ohessa muutama tyypillinen varainkeräyksen muoto ja niiden verolinjaukset:

Kilpailut ja tapahtumat:

Kilpailuihin ja tapahtumiin liittyvät oheistoiminnat (esim. myynti, arpajaiset, narikka) ovat verovapaata tuloa järjestäjälle edellyttäen että järjestävä taho on yleishyödyllinen yhdistys.

Tuotteiden myynti:

Lähtökohtaisesti tuotteiden kuten WC-paperin, pesuaineiden, sukkien, makeisten, keksien, joulukuusien, rakettien jne. myyntitoiminta on veronalaista liiketoimintaa ja siten veronalaista tuloa, mikäli tuotteiden myynti tapahtuu rajoittamattomalle tai laajalle asiakaskunnalle. (Kilpailuissa ja tapahtumissa tapahtuva myynti on verotonta.)

ALV velvollisuus syntyy kun liikevaihto ylittää 8500,00 € tilikaudessa. Lisäksi kaikesta myynnistä, mikä luetaan elinkeinotuloverolain alaiseksi, maksetaan veroa 24,5 % (2012).

Myyjäisissä voi myös myydä esim. itse leivottuja tuotteita. Elintarvikkeita myydessä tulee ottaa huomioon tuotteiden asianmukainen säilytys ja kylmäketjusta huolehtiminen. 2012 voimaan astuneen lainsäädännön mukaan tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä ei tarvitse enää ilmoitusta tehdä.

Adressien, korttien, viirien, merkkien yms. myyminen on kuitenkin verovapaata tuloa osana seuran tai joukkueen varainkeruutta (logot).

Kahviotoiminta:

Kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä kahviotoiminta on verovapaata toimintaa edellyttäen, että tapahtuman järjestäjä itse suorittaa toiminnat. Mikäli kahviotoiminnan suorittaa alihankkija (toinen yhdistys, yritys), on se veronalaista tuloa suorittajalle.

Kahvio ja siihen liittyvä toiminta on muina aikoina elikeinotoimintaa ja siten verollista.

Talkootyö:

Talkootyö on edelleen verovapaata edellyttäen, että talkootyön tunnusmerkit täyttyvät ts. työ on maallikkokotyötä joka ei vaadi erillistä ammattitaitoa tai pätevyyttä ja tehtävään työhön ei sisälly talkootyön teettäjän puolelta mitään työnjohdollisia toimenpiteitä tai valvontaa.

Erikseen on linjattu että ajokortti, täysi-ikäisyys tai järjestyksenvalvojakortti vaatimukset eivät estä talkootyön periaatteita.

Talkootyön tuotto tulee jakaa koko seuralle tai joukkueelle, riippumatta ovatko kaikki osallistuneet talkootyöhön vai ei. Mitään pisteytys, bonus yms. järjestelmiä ei saa olla käytössä.

Mainokset:

Mainokset ovat sallittuja kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä, kiinteät mainokset puretaan tapahtuman jälkeen pois.

Kiinteät laitamainokset ovat myös sillä edellytyksellä verovapaita, että ne ovat vain seuran jäsenistön ja harjoitusten yhteydessä nähtävillä ja ne tulee peittää kun seuran ulkopuoliset tahot käyttävät tiloja.

Mikäli mainokset ovat asennettu kiinteästi ja ne ovat myös muiden kun seuran käyttämien vuorojen ulkopuolella näkyvissä, on saatu tulo veronalaista tuloa seuralle.

Kausijulkaisu:

Kausijulkaisu on verotonta varainkeräystoimintaa kun kysymyksessä on esim. jäsenhankinta- tai tiedotustarkoitus ja mainoksia on alle 50 %.

Muut:

Mikäli joukkue tekee varainkeräystä, tulee ne hyväksyttää seuralla etukäteen, että voidaan arvioida mahdollinen toiminnan verollisuus.

Mikäli toiminnasta myöhemmin syntyy velvollisuus maksaa ALV tai tuloveroa, peritään ne kyseiseltä joukkueelta.

 

JOHTOKUNTA