Johtokuntatyö

Seuran asioita hoitaa ja päätöksiä tekee johtokunta, jossa on puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä. Johtokunnan jäsenet edustavat mahdollisimman monipuolisesti seuran toimintaa eri alueilta. Johtokunnan jäsenen toimintakausi on kaksi vuotta. Puheenjohtaja valitaan seuran vuosikokouksessa vuosittain.

Johtokuntatyöskentelyssä pyritään takaamaan jatkuvuus siten, että johtokunnan jäsenten toimintakausien määrää ei ole rajoitettu, vaan seuran palveluksessa saa olla haluamansa ajan.

Näin kehityskohteet ja tietotaito seuratyöskentelyssä etenevät pitkäjänteisesti ja kokemukseen pohjautuen.

Johtokunnan jäsenet ovat aktiivisesti mukana seuran jokapäiväisessä toiminnassa.