Johtokuntatyö

Seuran asioita hoitaa ja päätöksiä tekee johtokunta, jossa on puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä sekä tilanteen mukaan varajäseniä 1-3. Johtokunnan jäsenet edustavat mahdollisimman monipuolisesti seuran toimintaa eri alueilta. Johtokunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtaja valitaan seuran vuosikokouksessa vuosittain.

Johtokuntatyöskentelyssä pyritään takamaan jatkuvuus siten, että johtokunnan jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu, vaan seuran palveluksessa saa olla haluamansa ajan. Näin kehityskohteet ja tietotaito seuratyöskentelystä etenevät pitkäjänteisesti ja kokemukseen pohjautuen, kuitenkin herkällä korvalla kentän kuulumisia kuunnellen ja niihin vastaten.

Johtokunta pyrkii olemaan lähellä seuran kaikkea toimintaa ja johtokunnan jäsenet ovat aktiivisesti mukana seuran kaikessa toiminnassa.