Talousohjesääntö

 

1. VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA

Seuran johtokunnalla on vastuu voimassa olevien lakien, asetuksien ja säädösten/ohjeiden mukaan seuran taloudesta ja talouden seurannasta. Johtokunta tekee kullekin vuodelle talousarvion.   Seuran talousarvion vahvistaa yhdistyksen syyskokous johtokunnan esityksestä. Johtokunta vastaa seuran talousarviosta, seurannasta ja varainhankinnan koordinoinnista. Seuran talousarvio laaditaan syyskokoukseen mennessä. Seura toimii yhdistys- ja kirjanpitolain mukaan. Rahastonhoitaja sekä puheenjohtaja valvovat laskujen oikeellisuutta.

 

2. PANKKITILIT JA KÄTEISKASSA

Seuralla on kolme pankkitiliä. Kahdelle niistä ohjautuvat seuran maksusuoritukset sekä maksetaan seuran laskut ja palkat. Kolmas on pitkäaikaistalletustili, josta muistetaan SM- ja EM-tasolla menestyneitä voimistelijoita. Puheenjohtajalla sekä johtokunnan valitsemalla rahastonhoitajalla on käyttöoikeudet maksaa laskuja. Puheenjohtaja voi seurata osaa tileistä. Rahastonhoitajalla on käteiskassa. Tapahtumissa on käytössä käteiskassa ja sieltä tulleet rahat talletetaan pankkitilille, sekä SumUp-maksupääte, joista tehdään omat tilitykset pankkitilille.

 

3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUS

Seuran tilikausi on 1.8.–31.7. Rahastonhoitaja lähettää seuran laskut tuloista ja menoista useamman kerran tilikautena tilitoimistoon. Tilitoimisto tekee kirjanpidon. Tilitoimisto laatii rahastonhoitajan kanssa tilikaudelta tilinpäätöksen kirjanpitolain ja -asetusten edellyttämällä tavalla. Seuran laatima toimintakertomus liitetään tilinpäätökseen. Johtokunta esittää tilinpäätöksen vahvistettavaksi syksyllä pidettävään vuosikokoukseen sekä esittää vastuuvapauden myöntämisen johtokunnalle. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittaa päätösvaltainen johtokunta. Asiakirjat säilytetään määräysten mukaisesti.

 

4. TALOUDEN PERUSTEET JA SEURANTA

4.1 Harrastetoiminta 

Harrastetoiminnan tuotot ovat osa seuran taloutta. Rahastonhoitaja seuraa maksuliikennettä ja perimistä.

 

4.2 Kilpavalmennus

Kilpavalmennuksen talous on osa seuran taloutta. Rahastonhoitaja seuraa kilpavalmennuksen maksuja ja perimistä. Joukkueilla voi olla joukkuekohtaisesti korvamerkittyjä rahoja, esimerkiksi talkootuottoja. Niillä hyvitetään leirimaksuja kauden aikana tai maksetaan kisamatkojen bussi- tai muu maksu, jossa koko joukkue on mukana. Rahoja ei kerrytetä tai säästetä tilille, vaan ne pyritään käyttämään saman kauden aikana. Aina ei kuitenkaan toteudu. Jumpparin lopettaessa kesken kauden talkootuottoja ei hänelle tilitetä. 

 

5. KIRJANPITO, TOSITTEET JA LASKUT

Seuran kirjanpitoa hoitaa tilitoimisto. Tilitoimisto vastaa kirjanpidon järjestämisestä yhdessä seuran kanssa kirjanpitolain ja -asetusten mukaisesti. Rahastonhoitaja seuraa kuukausittain seuran taloutta ja tuo johtokunnalla tiedoksi, jos on jotakin poikkeavaa talouteen vaikuttavaa menoa tai tuloerää. Tositteet viedään tilitoimistolle. Tilikauden päätteeksi tositteet siirtyvät rahastonhoitajalle säilytettäväksi. 

 

6. JÄSENTEN MAKSUT

Seuran toimintaan liittyy erilaisia maksuja. Kaikki seuran jäsenet maksavat kerran toimintakaudessa jäsenmaksun. Jäsenmaksu laskutetaan vuoden ensimmäisen harraste-/harjoitusmaksun yhteydessä. Harraste-/harjoitusmaksu peritään kaksi kertaa vuodessa. Syyskauden maksu muodostuu ilmoittautumisen yhteydessä ja kevään maksu lähetetään automaattisesti vuoden alussa. Ilmoittautuminen tapahtuu Hoika-jäsentietojärjestelmään. Laskut asiakas maksaa verkkopankissa. 

Seuralta voi anoa myös harrastetukea maksuihin tai pyytää harraste-/harjoitusmaksuihin lisää maksuaikaa. Harrastetukea hoitaa luottamuksellisesti kaksi johtokunnan jäsentä. Maksuaika pidennystä hoitaa rahastonhoitaja. 

 

 

6.1 Harrastetoiminta 

Lasten harrastetoiminnan maksun suuruus määräytyy ilmoittautumisen yhteydessä. Pääsääntöisesti se on sama kaikissa ryhmissä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.  Perheliikuntaryhmissä harrastemaksu maksetaan ainoastaan lapsesta. Maksettuja jäsen- ja harrastemaksuja ei palauteta, jos jumppari eroaa ryhmästä kesken kauden. Ryhmässä voi käydä tutustumassa kaksi kertaa maksutta.

Aikuisten harrastustoiminnassa harrastaja ilmoittautuu ryhmään Hoikan kautta ja heille muodostuu toimintakauden jäsenmaksu. Lisäksi he maksavat kertamaksun osallistuessaan jumppaan käteisellä, Smartum-liikuntasetelillä tai ePassilla. Kauden päätteeksi kassa tilitetään tilille.

 

6.2. Kilpavalmennus

Valmennuksen hinnat koostuvat harjoitusmaksusta, joka määräytyy kisaluokan mukaan. Lisäksi kuluja tulee leireistä, kilpailuista, kilpailumatkoista, seura-asuista, kilpailulisenssistä ja kilpaurheilun kattavasta vakuutuksesta.

 

6.2.1. Poissaolot 

Liiton leirit: ilmoittautuneilta peritään leirin hinta, jos järjestävä taho ei hyvitä peruutuksia. Sairastodistuksista liitto tai leirin järjestäjä perivät maksun, joka laskutetaan sairastuneelta tai loukkaantuneelta

 

6.2.2. Lopettaminen

Harrastamisen lopettamisesta tulee ilmoittaa välittömästi omalle valmentajalle. Harjoitusmaksua ei palauteta.

 

6.2.3. Loukkaantuminen ja sairastuminen

Mikäli loukkaantuminen tai sairastuminen estää osan harjoittelusta, harjoitusmaksu maksetaan kokonaisuudessaan.

 

Mikäli loukkaantuminen tai sairastuminen estää kokonaan harjoitteluun osallistumisen yli yhden kuukauden ajan, maksuja hyvitetään lääkärintodistusta vastaan. Hyvitys arvioidaan yksilöllisesti. Alle yhden kuukauden kestoisia poissaoloja ei huomioida maksuissa

 

7. JÄSENYYDEN LOPETTAMINEN

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Mikäli henkilö haluaa peruuttaa ilmoittautumisen, tulee se tehdä joko: 

a) jäsentieto-ohjelmassa tai 

b) lähettämällä viesti rahastonhoitajalle.

 

8. PALKAT, KULUKORVAUKSET JA MUUT MAKSUT

Seuran ohjaajille maksetaan kulukorvaukset ja valmentajille maksetaan palkka syys- ja kevätkauden päätteeksi. 

Palkan suuruus määräytyy kokemuksen, koulutuksen ja muun pätevyyden perusteella. Seuralla on käytössä palkkataulukko. 

Ohjaus-/valmennuskerrat merkitään Drive-tiedostoon, josta rahastonhoitaja kerää ne kausien päätteeksi. Rahastonhoitaja laskee tunnit/kerrat ja lähettää tiedot tilitoimistoon. Sieltä tulevan koonnin mukaan valmentajille maksut pyritään maksamaan syyskaudella viikolla 51 ja kevätkaudella viikolla 24–25. Ohjaajille maksetaan syyskaudella viikolla 50 ja kevätkaudella viikolla 20.

Seura maksaa koulutukset ohjaajille/valmentajille.

Seura maksaa valmentajien kilpailumatkakulut. Kilpailupäiviltä muodostuva palkka muodostuu lämmittelyn ja kisan keston mukaan. 

 

9. VARAINHANKINTA JA SPONSOROINTI

9.1 Varainhankinta 

Seura ja/ tai joukkueet voivat kerätä rahaa pienimuotoisesti erilaisten tempausten avulla. Niiden suhteen noudatetaan verotuslakia ja johtokunta seuraa sen toteutumista. Kenellekään yksittäiselle joukkueen jäsenelle ei makseta kerättyä rahaa takaisin. Varainkeruusta saatu raha ei ole joukkueen jäsenten henkilökohtaista tuloa, vaan se on tarkoitettu tukemaan koko joukkueen/seuran toimintaa.

 

9.2 Sponsorointi 

Yritysten on mahdollista sponsoroida valintansa mukaan joko koko seuran toimintaa tai yksittäistä joukkuetta.