Tulipalon sattuessa

Toimenpiteet tulipalon sattuessa

 

  • Pelasta välittömässä vaarassa olevat.
  • Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto estääksesi savun ja palon leviämisen.
  • Hälytä palokunta soittamalla turvallisesta paikasta 112.
  • Soita vaikka olisit sammuttanut palon.
  • Sammuta jos palo on pieni eikä savua ole.
  • Varoita niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa.
  • Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksikölle kohteeseen, sekä kerro välittömästi pelastusviranomaisille, onko ihmisiä vaarassa ja jo suoritetuista toimenpiteistä.
  • Varmista, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle.