Koulutus

Koulutustoiminta ja osaamisen kehittäminen

Seuran ohjaus- ja valmennustoiminta on suunnitelmallista ja jokaiselle ohjaajalle ja valmentajalle mietitään oma henkilökohtainen koulutuspolkunsa. Tavoitteena on mahdollisimman korkealle Voimisteluliiton tarjoaman koulutusrakenteen mukainen kouluttautuminen. Kaikki seuran vastuuohjaajat ovat käyneet vähintään ykköstason koulutuksen.

Uuden ohjaajan kanssa suunnitellaan koulutuksen käynnistyminen tarvittaessa, ja hänen kanssaan käydään läpi seuran toimintaperiaatteet, turvallisuussuunnitelma ja nettisivujen sisältö. Jokainen ohjaaja saa lisäksi käyttöönsä ohjaajan oppaan, jossa on kaikki keskeisimmät asiat koottuna. Uudelle ohjaajalle tai valmentajalle nimetään yhteyshenkilö, jolta voi kysyä neuvoa.

 

Koulutuspolku lasten ryhmien ohjaajille 

Härmän Siskojen lasten ryhmien ohjaajat ja valmentajat noudattavat Suomen Voimisteluliiton koulutusjärjestelmää. Koulutusjärjestelmä uudistuu vuoden 2017 alusta ja seuraava koulutupolku on uuden I-tason koulutusjärjestelmän mukainen.

Jokaiselle seuran toiminnassa aktiivisesti mukana olevalle, on tarjolla mahdollisuus noudattaa seuraavaa lajivalmentajaksi tähtäävää koulutuspolkua, johon kuuluu seuraavat koulutukset:

- Voimisteluohjaajan startti 1 pv (pakollinen)

- Voimistelukoulu 2 pv (kun valmentaa lapsia)

- Monipuolista harjoittelua 1pv (kun valmentaa lapsia)

- Lajitaidon peruskoulutus (TeamGym tai NTV)

- Fyysisen valmennuksen peruskoulutus 1 pv

- Valmennuksen suunnittelun ja seurannan peruskoulutus (nettikoulutuksena)

Koulutussitoumus

Voidakseen toimia seurassa valmentajana tai ohjaajana on henkilön käytävä vaadittavissa koulutuksissa. Osallistuessaan seuran kustantamaan koulutukseen henkilö sitoutuu toimimaan seurassa ohjaajana vähintään yhden toimintakauden. Mikäli tämä ei toteudu, niin silloin seuran nimissä käydyt kurssimaksut laskutetaan henkilöltä itseltään. Tämä käytäntö käydään läpi jokaisen uuden ohjaajan kanssa.

Vuosittainen koulutusmäärä

Jokainen seuran valmentaja ja ohjaaja saa käydä vuosittain vähintään yhdellä seuran kustantamalla kurssilla. Ohjaajia ja valmentajia kannustetaan aktiiviseen lajin seuraamiseen, itsensä kehittämiseen ja monipuoliseen kouluttautumiseen.

Tuomarikoulutus ja lisenssit

Koulutussitoumus koskee myös tuomarikoulutuksia siten, että koulutuksen ja maksetun lisenssin omaava tuomari toimii kilpailuissa Härmän Siskojen nimissä tuomarina 3 kertaa vuoden aikana.

Seurassa on koulutettuja tuomareita jokaiseen luokkaan, jossa seuran joukkueet kilpailevat. Saadut tuomarioikeudet pyritään pitämään voimassa ja seura maksaa tuomareiden lisenssit.

Seuran sisäinen koulutus

Pyritään kehittämään sisäistä tiedonvaihtoa, mm. ottamalla käyttöön vuosittaiset valmentajien vaihtoviikot, jolloin tietotaitoa siirtyy ryhmästä toiseen. Tavoitellaan toimintamallia, jossa ulkopuolisen järjestäjän koulutuksista saatua tietoa jaetaan säännöllisesti myös muille ohjaajille ja valmentajille.