Tapaturmat ja sairaudet

Tapaturmat ja sairaudet

Harjoitustilanteissa on aina oltava mukana ensiapulaukku.

Seuran nimellä varustetut ensiapulaukut löytyvät jokaiselta salilta, tarkista ensiapulaukun paikka ja sisältö kauden alussa. Mikäli tunnilla käytetään ensiapulaukun tarvikkeita, on ohjaajan vastuulla ilmoittaa loppuneista välineistä toimistolle laukun täydentämistä varten.

 

Jos tapaturma vaatii välittömästi sairaala-/lääkärihoitoa eikä jumpparin vanhempia ole paikalla, ohjaaja tai muu aikuinen lähtee saattamaan loukkaantunutta.

Jos valmennettavan ryhmän kanssa ei jää toista ohjaajaa, harjoitukset keskeytetään.

Lääkärinhoitoa tarvitsevista tapaturmista tulee tiedottaa johtokuntaa.

 

Vanhemmat ovat vastuussa siitä, että lapset ovat harjoituksissa tai tapahtumissa harjoituskunnossa. Vanhempien vastuulla on kertoa ohjaajalle lapsen/nuoren voimakkaista allergioista ja muista mahdollisista sairauksista.


Yhteisissä tapahtumissa yleinen siisteys on tärkeää ja lasten/nuorten tulee pestä kätensä riittävän usein ja huolehtia juomapullonsa puhtaudesta. Varsinkin kesällä on tärkeää, että jumppari juo riittävästi nestettä harjoitusten aikana.


Toiminta vakavan tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa:

  • Tee nopea tilannearvio. Selvitä mitä on tapahtunut. Estä lisäonnettomuudet ja pelasta vaarassa olevat
  • Tarkista onko potilas tajuissaan ja hereillä, hengittääkö hän
  • Hälytä ambulanssi 112, laita puhelin kaiuttimelle ja aloita samaan aikaan elvytys
  • Aloita ensiapu omien kykyjesi mukaisesti
  • Tajuton kylkiasentoon
  • Elottomalle painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30 painallusta 2 puhallusta
  • Tyrehdytä mahdollinen verenvuoto
  • Pääkolhun tai luuvamman saaneen siirtelyä ja liikuttelua tulee välttää ennen ensiapuhenkilökunnan saapumista
  • Jos potilaan tila muuttuu merkittävästi, ilmoita siitä hätäkeskukseen 112.

 

Vasemmalla linkkilistassa ohjeita yleisimpien tapaturmien ensiavusta:

Haavat

Henkinen ensiapu

Murtumat

Nenäverenvuoto

Nyrjähdykset

 

Linkkejä ensiapuoppaisiin netissä täällä.