Monipuolinen harjoittelu

Monipuolisen harjoittelun avulla varmistetaan harjoittelun hauskuus ja vaihtelevuus, jolloin tuetaan voimistelijan motivaatiota. Monipuolinen harjoittelu kehittää laaja-alaisesti lapsen ja nuoren liikunnallisia perustaitoja sekä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia. Sen tarkoituksena on kuormittaa elimistöä ja tukea kehitystä tasapainoisesti. 

Lisää aiheesta Voimisteluliiton sivuilta.