Härmän Siskot sai jatkorahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä

14.6.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Härmän Siskoille seuratukea 15 000 euroa työntekijän palkkakustannuksiin. Tämä saatu rahoitus turvaa seurakoordinaattorin tehtävän jatkumisen toistaiseksi ja käyttö kohdentuu vuosille 2016-2017. Seuratuen käytöstä ja tuloksista on raportoitava säännöllisesti eteenpäin. Seuratukea on mahdollista hakea vielä kolmanneksi vuodeksi.

 

Voimisteluliiton jäsenseurat menestyivät haussa hyvin ja aiempaa useampi voimisteluseura sai tukea tänä vuonna työntekijän palkkaukseen tai uusiin toiminnallisiin hankkeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen myönsi yhteensä 334 000 euroa seuratukea voimisteluliiton jäsenseuroille, ja kokonaisuudessaan seuratukea myönnettiin neljä miljoonaa euroa liikunta- ja urheiluseuroille. Vuosittaisen suoran seuratuen tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille liikunnan harrastaminen ohjatussa seuratoiminnassa ja etteivät lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen kustannukset ylittäisi 50 euroa kuukaudessa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.